شما اینجا هستید: خانهشعر

شهر خاموش من! آن روح بهارانت کو؟

شور و شیدایی انبوهِ هزارانت کو؟

خاکِ لُرسو پُر دِ سراوه

هر جا کِ میری، شُرشُر آوه

حضرت زیبای غزل‌های من .

عرض ادب روح مسیحای من .

خواب می‌دیدم

خواب فروردین بی‌حوصلگی

خواب سرخی شقایق

چشمانم را 

با گله‌های ابر

به صحرا فرستاده‌ام

ساعت پنج آمد و نگار نیامد

نرگس شهلا سر قرار نیامد

زنجیر خمت اِ دسِ پا، ای دل آکه

یا وَ قدمی حاجتِ ئی لیوه رها که

اگر یارمنی بیلا هوری بوین 

اگر دویرا کتی گرما کری بوین

از معبری عبور می‌کردم

صدای ناله‌‌‌ای به گوش می‌آمد

و کسی دیده نمی‌شد 

آن اطراف

هلا اي سياست پليدي، تباهي

بر اين گفته دارد زمانه گواهي

تو در فين كاشان نشان داده‌اي

سایت‌های مفید

سیمره در شبکه های اجتماعی

گستره‌ی توزیع

غرب و جنوب کشور

ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان و همدان. همواره‌ی روزگار با سیمره جاری باشید!

سامانه‏‏‏‏‏‏ ی پیام کوتاه سیمره, منتظر پیشنهادها و انتقادات شما هستیم.
30009900998293

درباره سیمره

هفته‌نامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی

سال چهارهم

نشانی: لرستان، خرم‌آباد، خیابان شریعتی، روبه‌روی راهنمایی و رانندگی، اول زیرگذر شقایق

تلفکس: 06633407004